IMG 6820

Akkermelkdistel, vatenbundel in stengel, dwarsdoorsnede

Microscoopfoto